Kancelaria Notarialna
Zofia Maria Rzeźniewska

33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Szkolna 6
tel. 14 642 20 82

Godziny urzędowania
Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30
Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia innego terminu.
Dojazd

Do zakresu czynności notarialnych świadczonych przez naszą Kancelarię należą:

  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń
  • doręcznanie oświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie protestów weksli i czeków
  • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporzadzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
  • sporządzanie na życzenie stronprojektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządzanie innych czynności wynikajacych z odrębnych przepisów

Czynności notarialne moga być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Uprzejmie informujemy, że porady prawne w zakresie czynności notarialnych są bezpłatne.

Dokonanie każdej czynności notarialnej prosimy poprzedzić zasięgnięciem w naszej Kancelarii nieodpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.


Udzielamy informacji również w języku angielskim

Tworzymy strony internetowe: Pracownia Projektów Interaktywnych